Bảng giá đất BRVT 2014.

Link Download:

Click vào đây để download